Theo đó, từ ngày 27-6, hạn mức vốn vay cho đối tượng trên được thành phố quyết định nâng từ mức 500 triệu đồng/hồ sơ vay lên mức 900 triệu đồng/hồ sơ với thời hạn vay kéo dài tối đa 20 năm. 

Đối tượng được vay vốn ưu đãi là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành, quận, huyện, cơ quan hành chính - sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách thành phố; lực lượng vũ trang, gồm cả dân quân tự vệ thuộc thành phố; cán bộ công đoàn chuyên trách, công chức, viên chức hưởng lương từ nguồn tài chính công đoàn thuộc tổ chức công đoàn và cán bộ, công chức và người lao động thuộc Cục Thuế thành phố. 

Điều kiện để được vay vốn ưu đãi là người vay phải có hộ khẩu thường trú tại thành phố và có thời gian công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố từ 3 năm liên tục trở lên. Tại thời điểm vay vốn, người vay không đứng tên sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và chưa từng được Nhà nước giải quyết chính sách về nhà, đất. 

Để được vay vốn ưu đãi, người vay còn phải có khả năng tài chính để trả trước 30% tiền mua căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ và có khả năng trả nợ định kỳ; tài sản thế chấp bằng chính căn hộ sẽ mua. Mức lãi suất ưu đãi thành phố áp dụng cho thời điểm này là 4,7%/năm và sẽ được điều chỉnh theo từng giai đoạn. 

Bảo Sơn