Lần đầu tiên từ chủ trương của Quốc hội hướng tới đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thu nhập thấp ở các đô thị. NHCSXH khẳng định đã sẵn sàng giải ngân cho những khách hàng đầu tiên.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH cho biết ngân hàng đã chính thức triển khai chương trình tín dụng này để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng. 

Về nguồn vốn thực hiện chương trình, năm 2018, NHCSXH được bố trí vốn 500 tỷ đồng. NHCSXH cũng sẽ huy động thêm 500 tỷ đồng nữa, tổng cộng là 1.000 tỷ đồng để bước đầu triển khai chương trình NƠXH. Nguồn vốn đã phân bổ vốn cho các địa phương. 

Thực hiện chương trình này, dự kiến từ nay đến năm 2020 Trung ương sẽ cấp 1.163 tỷ, NHCSXH cũng sẽ huy động lượng vốn tương đương, theo đó đến năm 2020 sẽ có khoảng hơn 2.300 tỷ đồng để cho các đối tượng vay mua NƠXH.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thu nhập thấp ở các đô thị được vay vốn ưu đãi mua NƠXH.

Cho vay ưu đãi NƠXH được đánh giá là chương trình tín dụng rất nhân văn của Đảng và Nhà nước, và được NHCSXH khẳng định sẽ sớm đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách khó khăn nên hiện tại lượng vốn Trung ương bố trí thực hiện chương trình còn hạn chế so với nhu cầu của thực tiễn. 

“Nếu dựa trên báo cáo các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch nhu cầu vốn cho vay NƠXH năm nay là khoảng 5.000 tỷ đồng; còn kế hoạch Bộ Xây dựng và chúng tôi tính toán thì nhu cầu vay vốn NƠXH đến năm 2020 có thể lên tới 18.000 tỷ đồng. Trước mắt, ngân hàng sẽ phân bổ nguồn vốn 1.000 tỷ đồng về cho các địa phương triển khai cho vay. Ví dụ như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh được phân về mỗi địa phương 50 tỷ đồng, Hải Phòng 10 tỷ đồng, Bắc Giang 30 tỷ đồng, Thanh Hóa 30 tỷ đồng…”, ông Nguyễn Văn Lý cho biết.

Với mức lãi suất 4,8%/năm, cộng với nhu cầu vay vốn, gấp 18 lần so với số vốn hiện tại, vậy ai sẽ được vay mua NƠXH là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Lý cho biết, có ba đối tượng được vay vốn là cho vay để mua NƠXH, cho vay để thuê mua NƠXH và cho vay để sửa chữa nhà ở. 

Về nguyên tắc vay vốn tại NHCSXH đúng đối tượng được vay và đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn theo quy định; Sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay; Trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi. 

Các đối tượng được vay vốn mua NƠXH bao gồm: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và quân đội nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. 

Trừ đối tượng là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; các đối tượng còn lại để được vay vốn phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. 

Trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Khi vay vốn tại NHCSXH, người vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: thứ nhất, phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hằng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với NHCSXH. 

Mức gửi hằng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn. Thứ hai, có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị Hợp đồng mua bán/ Hợp đồng thuê mua NƠXH đối với vay vốn để mua/thuê mua NƠXH; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. 

Thứ ba, cóđủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng chính sách NƠXH theo quy định. Thứ tư, có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH. 

Thứ năm, có giấy đề nghị vay vốn để mua/ thuê mua NƠXH/ xây dựng mới/ cải tạo, sửa chữa nhà để ở, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi NƠXH tại ngân hàng khác hoặc các tổ chức tín dụng khác…

Đối với trường hợp mua, thuê mua NƠXH, mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua NƠXH. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. 

Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản trị NHCSXH. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay. 

Hiện nay, lãi suất cho vay của chương trình là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Thời hạn cho vaytối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp người vay vốn có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì thỏa thuận với NHCSXH.

Nhóm PV