Về cho vay và giải ngân gói tín dụng ưu đãi 30 ngàn tỉ đồng, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay các ngân hàng đã cam kết dành gần 2,17 ngàn tỉ đồng cho 3.000 khách hàng vay mua nhà. 

Tổng cộng, đến nay, số tiền cam kết cho vay ưu đãi trên địa bàn đã lên đến gần 4,05 ngàn tỉ đồng với hơn 5.220 khách hàng được vay và số tiền thực giải ngân đạt 2,22 ngàn tỉ đồng. 

Từ đầu năm đến nay, tại thành phố đã có thêm 6,2 triệu m² sàn xây dựng mới, nâng tổng diện tích nhà ở xây dựng mới trong giai đoạn 2011 - 2015 đạt 36,8 triệu m². 

Từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ có thêm 2,36 triệu m² sàn xây mới, nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 17,3m²/người ngay trong năm nay.

Đ.Thắng