Kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ được Đại hội công khai tại phiên bế mạc vào sáng ngày 28-1.

Các đại biểu biểu quyết thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII hôm 26-1. 

Ban chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt và sau đó đồng chí Tổng Bí thư sẽ thay mặt Ban chấp hành Trung ương khóa XII phát biểu ý kiến.

Trước đó, trong ngày làm việc hôm qua (26-1), Đại hội đã bỏ phiếu kín bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Huyền Chi