Cùng đi có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đồng chí thường trực Tiểu ban an ninh Đại hội Đảng.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đã kiểm tra công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng lần thứ XII tại hội trường và Trung tâm thông tin chỉ huy của Bộ Công an ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thành công của Đại hội.

Bộ trưởng Trần Đại Quang kiểm tra công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng.

Tiểu ban An ninh Đại hội Đảng cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và các đơn vị chức năng tham gia bảo vệ Đại hội cần tiếp tục nỗ lực cố gắng phấn đấu, phát huy nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng để Đại hội thành công tốt đẹp.

Phương Thuỷ