Theo người dân sống xung quanh khu vực xảy ra động đất, họ cảm nhận rung lắc trong khoảng 4 - 5 giây, tuy nhiên không có thiệt hại nào được ghi nhận. Phía đơn vị quản lý thủy điện Sông Tranh 2 cho biết, thiết bị quan trắc chưa ghi nhận bất thường tại các công trình của thủy điện. 

Đây là trận động đất thứ ba được ghi nhận tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, tính từ đầu năm 2016 đến nay. Trước đó, tại khu vực này, ngày 24-1, đã xảy ra trận động đất có cường độ 3.3 độ richter; ngày 31-3 tiếp tục xảy ra trận động đất có cường độ 3.7 độ richter. 

N.Thi