Ban đã trình Bộ Giao thông - Vận tải phê duyệt dự án đầu tư, dự kiến phê duyệt trong quý 1-2016. Ngoài ra, Chính phủ đồng ý chuyển đổi hình thức đầu tư phần còn lại của dự án Chơn Thành - Đức Hòa sang đầu tư theo hình thức BOT và tiếp tục triển khai dự án Cam Lộ - La Sơn theo hình thức BT.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng báo cáo Bộ Giao thông - Vận tải chủ trương đầu tư BOT đoạn Đoan Hùng - Phú Hộ (khoảng 23km) thuộc đoạn Đoan Hùng - Chợ Bến (dài 130km). Ngoài ra, Ban cũng chủ động nghiên cứu, đề xuất kêu gọi đầu tư một số đoạn đường Hồ Chí Minh quy mô cao tốc để sớm hoàn thiện đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch.

Đặng Nhật