Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khuôn viên công ty này có hơn 40 bể xi măng, 25 thùng nhựa loại 1.000 lít đang chứa khoảng 250m3 axít thải, 60 thùng phuy nhựa loại 1.000 lít và 200 lít chứa khoảng 15 tấn bùn thải nguy hại; toàn bộ các bể chứa được xây dựng tạm bợ, không có các biện pháp chống thấm nên chất thải rò rỉ, thẩm thấu ra môi trường. Các thùng phuy nhựa được để trên nền đất ngoài trời gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Cảnh sát môi trường kiểm tra nơi chứa chất thải nguy hại của Công ty Thiên Thành.

Bước đầu đại diện công ty khai nhận số chất thải nguy hại trên được công ty ký hợp đồng xử lý với một doanh nghiệp 3 tháng nay.

Ngọc Sơn