Đại diện Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh, ông Đặng Văn Lộc đã chứng kiến sự cố kể trên và ký vào biên bản vi phạm.

Theo ghi nhận của cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường, do công suất thiết kế của Nhà máy xử lý nước thải chỉ xử lý 5.000m3/ngày đêm, nhưng khối lượng nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp trong toàn khu hiện mỗi ngày đã xả ra 6.800m3/ngày đêm. Do lượng nước thải cần xử lý lớn hơn công suất thiết kế nên xảy ra tình trạng quá tải, nước thải chưa xử lý tràn ra cống thoát nước mưa công cộng của khu công nghiệp (đường số 8), chảy ra hồ chứa không chống thấm, sau đó nước thải tràn ra rạch Trảng Chừa (từ con rạch này chảy ra sông Vàm Cỏ Đông) với lưu lượng nước thải rất lớn.

Đội kiểm tra Phòng Cảnh sát môi trường đã thu mẫu nước thải tại hố ga bị tràn trước cổng nhà máy gửi cơ quan chức năng phân tích chất lượng nước thải để có cơ sở xử lý; đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh khắc phục ngay sự cố nước thải chưa xử lý tràn ra ngoài để ngăn chặn ô nhiễm môi trường nước xung quanh.

Trước đó, ngày 22/7/2015, UBND tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tây Ninh số tiền 400 triệu đồng về hành vi gây sự cố về môi trường (nước thải chưa xử lý tràn ra ngoài) cũng xảy ra tại nhà máy này.

K.H.