“Chúng tôi đang tiến hành điều tra xác minh xem ai đã ngắt thiết bị này. Nếu vô tình do lỗi kỹ thuật thì sẽ không bị xử lý, nhưng nếu qua quá trình kiểm tra mà phát hiện các tháng trước đó có tình trạng thiết bị giám sát lúc ngắt lúc hoạt động thì doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính tới 5-6 triệu đồng”, ông Huyện khẳng định.

Phạm Huyền