Thực hiện Chương trình  phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 361/QĐ-TTg  ngày 7/3/2016, Công an tỉnh Ninh Thuận đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể các cấp lồng ghép các buổi họp dân, tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mại dâm đến từng khu dân cư, phát động, vận động, kêu gọi nhân dân tích cực phát hiện, tố giác các đối tượng, các cơ sở, các tụ điểm có nghi vấn hoạt động liên quan đến tệ nạn mại dâm cho cơ quan Công an đấu tranh, ngăn chặn, góp phần làm trong sạch địa bàn.

Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội xuống tận các trường học. (ảnh minh họa)

Cụ thể, năm 2016, đã có 451 buổi lồng ghép tuyên truyền về phòng chống mại dâm được tổ chức tại Ninh Thuận, với 9.830 lượt người tham gia. Trong đó, 2 đối tượng chủ nhà nghỉ khách sạn có hành vi liên quan đến mại dâm bị đưa ra kiểm điểm trước dân.

Năm 2017, Ninh Thuận đã lồng ghép tổ chức 463 buổi tuyên truyền về phòng chống mại dâm, với 9.100 lượt người tham gia, trong đó, đưa ra kiểm điểm 2 đối tượng chủ cơ sở karaoke có hành vi liên quan đến mại dâm.

Năm 2018, Ninh Thuận tổ chức lồng ghép tuyên truyền phòng chống mại dâm trong 463 buổi, với 9.100 lượt người tham gia, trong đó, đưa ra kiểm điểm trước dân 6 đối tượng chủ cơ sở karaoke có hành vi liên quan đến mại dâm.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ninh Thuận đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền phòng chống mại dân trong 2.293 buổi, với 12.050 lượt người tham gia, trong đó đưa ra kiểm điểm trước dân 1 đối tượng chủ nhà nghỉ có hành vi liên quan đến mại dâm.

Sau 5 năm,  Ninh Thuận đã đã có 4.053 buổi lồng ghép tuyên truyền phòng, chống mại dâm, với 49.530 lượt người tham gia, trong đó kết hợp đưa ra kiểm điểm trước nhân dân 17 đối tượng liên quan đến hoạt động mại dâm.

Hoa An