Ngày 28-6, trả lời báo chí về việc thu hồi  biển số xe và đấu giá biển số đẹp, Đại tá Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, về vấn đề này, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 2699 ngày 22/3/2017 giao cho Bộ Công an thu hồi biển số xe xanh 80A, 80B đã cấp cho các doanh nghiệp.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông trả lời báo chí về việc thu hồi biển số xe và bán đấu giá biển số đẹp.

Cục Cảnh sát giao thông đã gửi thông báo tất cả các doanh nghiệp đã được cấp biển xanh và thành lập các tổ công tác do lãnh đạo Cục trực tiếp tham gia để triển khai thực hiện.

Với 516 biển xanh đã cấp cho doanh nghiệp, hiện Cục đã cơ bản đã xử lý xong việc thu hồi, thời gian tới sẽ tiếp tục thu hồi các biển còn lại. Thời gian tới Cục sẽ có thông tin và báo cáo bằng văn bản trình lãnh đạo Bộ Công an và Thủ tướng Chính phủ

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cũng cho biết, thời gian tới đây, Bộ Công an sẽ chủ trì với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp xem xét xây dựng cơ chế đấu giá biển số xe đẹp thế nào; lấy ý kiến tổ chức hội thảo, sau đó báo cáo lãnh đạo Bộ Công an báo cáo, trình Thủ tướng cho phép thì thí điểm thực hiện tại 5 thành phố, sau đó có đánh giá cụ thể để trình Thủ tướng cho triển khai việc đấu giá biển số xe trên diện rộng toàn quốc.  

Hiếu Quỳnh