Đồng thời tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm, không để xảy ra hoạt động kinh doanh biến tướng, có tính chất cờ bạc.

Đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử, trong đó có game bắn cá - offline, thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thực hiện cấp đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp (DN), chi nhánh trực thuộc DN, địa điểm kinh doanh của DN; các quận, huyện thực hiện cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh trò chơi điện tử.

Trong vòng 5 ngày sau khi cấp phép, Sở KH&ĐT phải gửi toàn bộ thông tin về DN đăng ký kinh doanh trò chơi điện tử đến Công an thành phố, Sở VH-TT, UBND quận, huyện nơi DN đăng ký hoạt động.

Các quận, huyện ngay sau khi cấp phép cũng phải gửi thông tin của hộ kinh doanh trò chơi điện tử cho Công an thành phố, Sở VH-TT, Công an quận, huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin quận, huyện cùng UBND và Công an phường, xã, thị trấn để quản lý.

Thành phố cũng quy định, quận, huyện ngay sau khi nhận được thông báo từ Sở KH&ĐT có trách nhiệm gửi thông tin về DN kinh doanh trò chơi điện tử cho Công an, Phòng Văn hóa - Thông tin quận, huyện cùng UBND và Công an phường, xã, thị trấn nơi DN đăng ký hoạt động để giám sát.

Bảo Sơn