Theo Quyết định này, tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hướng dẫn kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các thửa đất còn tồn tại, vướng mắc trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

Bên cạnh đó, rà soát các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch hành lang thoát lũ sông Hồng, sông Đà, sông Đuống và đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, cắm mốc hành lang bảo vệ hệ thống giao thông, thuỷ lợi, đê điều, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống dẫn điện, dẫn xăng dầu, dẫn khí, thông tin liên lạc...), mà không thực hiện được, báo cáo UBND TP phê duyệt điều chỉnh để làm cơ sở lập hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất.

CL