Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ chủ trương của thành phố, tạo điều kiện cho cơ quan chức năng và doanh nghiệp triển khai các bước xử lý tiếp theo, đảm bảo quy định pháp luật. 

Giao trách nhiệm cho Công an TP phối hợp với các ngành chức năng và địa phương thường xuyên ứng trực, kịp thời giải quyết, ngăn chặn các tình huống liên quan đến tập trung đông người, có phương án xử lý kiên quyết các đối tượng có biểu hiện kích động, gây rối ANTT, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy khi xảy ra tình hình phức tạp. 

Cùng với đó, Huyện ủy Hòa Vang chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể tại địa phương tăng cường nắm tình hình nhân dân, vận động, tổ chức họp dân giải thích rõ về chủ trương của thành phố.

Hoài Thu