Các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành rà soát, kiểm tra, xác định 187 “điểm đen” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Hiện đang tiến hành phân loại, đánh giá chi tiết mức độ ô nhiễm tại các điểm này để đề xuất phương án xử lý, khắc phục.

Được biết, việc cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường nước các hồ nội thành bằng chế phẩm Redoxi-3C đang được tiếp tục triển khai tại 132 hồ, lắp đặt bè thủy sinh, máy sục khí, nạo vét bùn ở 118 hồ. Đặc biệt, thành phố đã triển khai cải tạo môi trường hồ Hoàn Kiếm và nạo vét bùn hồ Tây.

Hải Châu