Theo Đề án, ACV sẽ thành lập Công ty TNHH MTV ANHK do ACV làm chủ sở hữu. 100% vốn điều lệ của Công ty này sẽ do ACV cấp. Theo đó, Công ty TNHH MTV ANHK sẽ là công ty hạch toán độc lập và là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm ANHK và thực hiện các biện pháp kiểm soát ANHK, xử lý vụ việc vi phạm về ANHK và đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay trên lãnh thổ Việt Nam.

Tại cuộc họp về vấn đề này, lãnh đạo các Vụ đều thống nhất về tính cần thiết của việc thành lập doanh nghiệp chuyên thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANHK tại các cảng hàng và sân bay. Tuy nhiên, đại diện các Vụ cũng cho rằng, việc Công ty TNHH MTV ANHK trực thuộc ACV chỉ là việc làm cần thiết trước mắt. Về lâu dài, doanh nghiệp này phải là doanh nghiệp độc lập, 100% vốn nhà nước, vì đây là vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể giao Cục Hàng không Việt Nam, Vụ Quản lý doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các Vụ rà soát các bước thành lập doanh nghiệp, xác định rõ vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Bộ, vấn đề nào phải xin ý kiến các Bộ, ngành, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ sao cho chậm nhất đến tháng 3-2018, doanh nghiệp này phải được thành lập và đi vào hoạt động.

Đặng Nhật