Dự án thực hiện nhằm ứng phó với những thách thức lớn trong phát triển đô thị, với trọng tâm là đảm bảo đáp ứng nhu cầu nước sạch và xử lý nước thải ở một số khu đô thị ở Việt Nam.

Khoản tài chính bổ sung cho Dự án cấp nước và xử lý nước thải Việt Nam chủ yếu sẽ được sử dụng cho một tiểu dự án xử lý nước thải và thoát nước tại tỉnh Bình Dương. Đồng thời, khoản tài trợ bổ sung này cũng sẽ được sử dụng để bù vào chi phí gia tăng do đồng đô la Mỹ tăng giá, và để hỗ trợ kĩ thuật cho Bộ X ây dựng trong việc chuẩn bị một dự án đầu tư mới về cấp nước tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Với khoản tài trợ này, sẽ có thêm 65.872 gia đình với 450,382 nhân khẩu được đấu nối với nguồn nước sạch, 312.051 cư dân thành thị sẽ được hưởng lợi nhờ điều kiện vệ sinh môi trường được cải thiện.

Hải Châu