Kết quả đó là do các doanh nghiệp du lịch đã có nhiều giải pháp hiệu quả, đẩy mạnh liên kết trong hợp tác kinh doanh, tăng cường công tác quảng bá, đặc biệt qua mạng Internet, đồng thời triển khai nhiều chương trình tour hấp dẫn, đa dạng phục vụ du khách.

Đa dạng nội dung hoạt động nhằm đạt mục tiêu đón 5,1 triệu lượt khách quốc tế.

Năm 2016, thành phố sẽ tiếp tục nâng cao hình ảnh “Thành phố Hồ Chí Minh - Điểm đến thân thiện, hấp dẫn, an toàn;", trong đó, thành phố đặt mục tiêu đón 5,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 11% so với năm 2015; lượng khách du lịch nội địa đến thành phố đạt 21,8 triệu lượt người, tăng gần 13% so với năm 2015. Tổng doanh thu du lịch (lữ hành, khách sạn, nhà hàng) đạt 104.000 tỷ đồng, …

N.H