Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trên chịu trách nhiệm quy định và tổ chức thực hiện thí điểm trên địa bàn về thời gian hoạt động trong ngày, lộ trình tuyến đường được phép hoạt động, bảo đảm an toàn giao thông và không gây ùn tắc giao thông. Lưu ý, loại xe điện trên phải tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sau 6 tháng thực hiện, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện tiếp theo. Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1634/TTg-KTN ngày 11-9-2015 về quản lý hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện.

PV