Các thủ tục hành chính có quy định về thông tin công dân được quy định tại trên 600 văn bản quy phạm pháp luật. Như vậy, số định danh cá nhân ra đời sẽ có vai trò làm “chìa khóa” để các cơ quan nhà nước có thể khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân mà không cần yêu cầu người dân xuất trình, nộp, kê khai các thông tin cá nhân.

N.Hương