Chương trình nhằm cụ thể hóa các hoạt động của Cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới hải đảo", phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền, vận động tuổi trẻ cả nước tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo và tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa đoàn viên, thanh niên cả nước với nhân dân, cán bộ, chiến sỹ huyện đảo Trường Sa.

Chương trình "Trường Sa xanh" còn kêu gọi, vận động tuổi trẻ cả nước, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, văn nghệ sỹ, các tổ chức xã hội tham gia nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, quyên góp nguồn lực chế tạo các thiết bị, kỹ thuật hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà dàn DK1.

Chương trình "Trường Sa xanh" gồm một số nội dung trọng tâm như: Sáng tác, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về biển, đảo quê hương và chiến sĩ hải quân.

Xuân Tùng