Trong 16 mẫu do đoàn kiểm tra lấy tại các cơ sở để kiểm tra chỉ tiêu lý hóa, chỉ tiêu vi sinh thì có đến 9 mẫu kiểm tra không đạt về vi sinh (thịt heo, nước đá, nước giếng).

Trước đó, theo kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATVSTP và qua phản ánh của người dân, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với lực lượng Thú y kiểm tra tình trạng vệ sinh và lấy mẫu thịt heo, nước giếng sử dụng rửa thịt tại lò giết mổ gia súc tập trung của thành phố tại Xí nghiệp Chế biến thực phẩm I (Công ty CP thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ).

Một số mẫu thịt heo, nước giếng, nước đá tại một sơ sở giết mổ trên địa bàn Cần Thơ bị nhiễm vi sinh. 

Kết quả mẫu nước giếng dùng để rửa thịt tại đây có chỉ tiêu vi sinh không đạt (có vi khuẩn E.coli và Coliform). Đoàn cũng lấy ngẫu nhiên 5 mẫu thịt heo đang mổ tại lò, kết quả có tới 4 mẫu không đạt về vi sinh (có vi khuẩn Salmonella). Trong 5 mẫu này không phát hiện 2 chất cấm trong chăn nuôi là Salbutamol và Clenbuterol.

Thanh tra Sở Y tế Cần Thơ cho biết, sẽ làm việc lại với thành viên trong đoàn và chủ cơ sở vi phạm để có biện pháp xử lý nghiêm khắc, đồng thời nhắc nhở các cơ sở có mẫu kiểm tra nhiễm vi sinh phải nhanh chóng khắc phục...


Văn Đức