Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu, các quận, huyện, thị xã chú trọng nhân rộng phổ biến địa chỉ, nguồn gốc xuất xứ các nông sản, sản phẩm có chất lượng, đảm bảo ATTP, nhất là các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, đặc biệt những cơ sở không có đăng ký kinh doanh, cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ theo qui định của Bộ NN&PTNT.

Ngoài ra, lãnh đạo TP yêu cầu, Sở NN&PTNT phối hợp với các sở, ngành có liên quan thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản, đặc biệt việc sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, chợ đầu mối và chợ bán buôn nông lâm thủy sản, thực phẩm có nguy cơ cao tại các địa phương.

C.L.