Quảng Ninh lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo về hiệu quả giải quyết công việc của các cơ quan công quyền, nhất là các xã, phường; các cơ quan, phòng, ban chức năng. Với phương châm người dân là người sử dụng, là “khách hàng”, cơ quan công quyền là “bên cung ứng dịch vụ”, năm 2016 Quảng Ninh sẽ tập trung xây dựng và thực hiện quyết liệt các giải pháp, ở các cấp, các ngành, đặc biệt là trong các cơ quan tiếp xúc trực tiếp với người dân; rà soát lại các quy định, xây dựng cơ chế giám sát, quy tắc ứng xử, xây dựng đội ngũ theo nguyên tắc, coi công việc phục vụ người dân là trách nhiệm cao nhất, là nhiệm vụ hàng đầu.

Quảng Ninh đã xây dựng thành công Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và ở tất cả các huyện, thị xã và thành phố. Các địa phương đã đưa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền vào giải quyết tại các trung tâm hành chính công này. Chỉ riêng năm 2015, Trung tâm hành chính công các cấp đã tiếp hơn 20 vạn lượt công dân với gần khoảng 15 vạn hồ sơ thuộc các lĩnh vực.

Tỉnh đã phân cấp, phân quyền cho các sở, ngành, địa phương trong giải quyết các thủ tục hành chính trên nguyên tắc “thẩm định và phê duyệt tại chỗ”. Cách làm này góp phần công khai, minh bạch các quy trình làm thủ tục hành chính, giúp người dân thuận lợi tối đa trong việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần tiết kiệm thời gian, tiền của của nhân dân. Theo ước tính, với mô hình trung tâm hành chính công, đến nay Quảng Ninh đã giảm được khoảng 70% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với quy định, trong đó, lĩnh vực chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư thời gian giải quyết đã giảm từ 40 ngày xuống còn 9 ngày làm việc; lĩnh vực cấp mới, thay đổi cấp giấy chứng nhận đầu tư đã được rút ngắn thời gian cho nhà đầu tư từ 25 ngày xuống còn 7-10 ngày làm việc…

Về chủ đề “… xây dựng thành phố du lịch Hạ Long”, năm 2016 Quảng Ninh sẽ tập trung cải tổ cơ bản về quản lý và phát triển dịch vụ du lịch của thành phố. Mới đây, tỉnh đã quyết định chuyển công tác quản lý nhà nước Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long từ là một đơn vị trực thuộc UBND tỉnh về là một ban trực thuộc UBND thành phố Hạ Long do Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban để đảm bảo đủ quyền lực nhà nước, tính đồng bộ, thống nhất quản lý trên địa bàn thành phố và vịnh Hạ Long trên bờ, dưới vịnh. Bên cạnh đó, Quảng Ninh tiếp tục nghiên cứu, tìm các biện pháp hài hòa, hiệu quả trong việc khai thác, bảo tồn di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long với các quy hoạch phát triển của thành phố và hệ thống hạ tầng du lịch, thiết chế văn hoá. Tỉnh đã ban hành và đang phổ biến rộng rãi bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” trong hoạt động du lịch tới đông đảo cán bộ, người dân và doanh nghiệp làm du lịch nhằm tạo ra sự một môi trường du lịch thân thiện, cởi mở.

Mục tiêu thực hiện của năm 2016 là bước khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015 – 2020) là đưa tỉnh trở thành tỉnh có cơ cấu dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020; phát triển dịch vụ trở thành khu vực kinh tế quan trọng hàng đầu, có tính chuyên nghiệp, chất lượng cao có thương hiệu và khả năng cạnh tranh.

Văn Đức