UBND TP Hà Nội vừa nhận được báo cáo của Sở Công Thương về việc tăng cường kiểm soát các dự án sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP. 

Theo đó, Sở Công thương Hà Nội phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, giám sát việc loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng nhiều năng lượng và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây mới. Đồng thời, xem xét bổ sung những sản phẩm công nghiệp và công nghệ sản xuất lạc hậu cần phải loại bỏ. 

Hiện nay, Hà Nội có đến hơn 400 cơ sở công nghiệp đang hoạt động, trong đó có 147 cơ sở có tiềm năng thải các chất gây ô nhiễm môi trường không khí. Các khí độc hại sinh ra từ các nhà máy, xí nghiệp chủ yếu do quá trình chuyển hóa năng lượng (tiêu thụ than và xăng dầu các loại trong khi nhiên liệu chứa nhiều tạp chất không tốt đối với môi trường).

Ngoài ra, Sở cũng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc dán nhãn đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phân phối phương tiện, thiết bị thuộc danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng.

LC