Kết quả này được xác nhận sau khi lấy mẫu nước tiểu của 2 đàn heo trang trại chăn nuôi ở xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc. 

Trước đó, qua thông tin của người dân, Chi cục Thú y đã tiến hành kiểm tra đột xuất 2 trang trại tại địa phương này và lấy mẫu nước tiểu của heo để xét nghiệm. 

Hiện 2 đàn heo đang được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ và không cho xuất bán để tiếp tục theo dõi sau 10 ngày nếu chất cấm được đào thải xuống dưới ngưỡng cho phép mới được xuất chuồng. 

Với vi phạm này, Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai cũng đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính đối với chủ 2 trang trại trên.

Bảo Sơn