Thời gian áp dụng từ ngày 1-1 đến ngày 30-6-2019, trong đó, từ ngày 1-1 đến ngày 31-1-2019 là thời gian để tuyên truyền chính sách và thời gian 5 tháng còn lại để thực hiện chính sách này.

Trong thời gian thực hiện (bao gồm cả thời gian để tuyên truyền), người nước ngoài cư trú hoặc lưu trú quá hạn tại Đài Loan (bao gồm cả lao động bỏ trốn và lao động không bỏ trốn nhưng cư trú hoặc lưu trú quá hạn) tự ra đăng ký về nước sẽ được hưởng các chính sách: miễn bị thu dung, giam giữ; giảm mức phạt hành chính xuống thấp nhất còn 2.000 Đài tệ; miễn giảm thời gian cấm nhập cảnh tại Đài Loan.

P.H.