Kết quả kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai xác định, năm 1995 và 2001, lấy lý do bị mất bằng THPT ông Quế có đơn gửi trường THPT Ninh Giang, tỉnh Hải Dương để xin xác nhận trình độ học vấn nhằm bổ sung hồ sơ cá nhân. 

Sau khi được cấp giấy xác nhận, đến năm 2012, ông Quế làm thủ tục cải chính hộ tịch và được cơ quan chức năng điều chỉnh người mang tên Nguyễn Hiệp Bàng, sinh ngày 25-11-1965, thành Nguyễn Hiệp Quế, sinh ngày 19-2-1964. Sau khi cải chính hộ tịch, ông Quế làm thủ tục xin và được cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THPT tên Nguyễn Hiệp Quế trên nền hồ sơ người mang tên Nguyễn Hiệp Bàng. 

Tuy nhiên, qua xác minh, ông Nguyễn Hiệp Bàng sinh ngày 25-11-1965 và ông Nguyễn Hiệp Quế là hai anh em họ. Trước việc ông Nguyễn Hiệp Quế đã làm giả hồ sơ để được xác nhận đã tốt nghiệp THPT nhằm được học Đại học, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo của huyện Thống Nhất, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai đã kết luận, vi phạm của ông Nguyễn Hiệp Quế là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín cá nhân và của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi ông Quế công tác. 

Vì vậy, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ông Quế ra khỏi Đảng.


Ngọc Sơn