Đây là tín hiệu đáng mừng cho thủ phủ chăn nuôi của cả nước với tổng đàn lên đến hơn 2,5 triệu con. Với quyết định này, Nhơn Trạch là huyện đầu tiên của Đồng Nai công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi. 

Người chăn nuôi đang tích cực vệ sinh chuồng trại chờ tái đàn.

Theo  Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Đồng Nai, hiện trên địa bàn Đồng Nai đang còn 10 xã có đàn lợn bị nhiễm dịch tả châu Phi chưa qua 30 ngày, gồm các xã Tân Bình, Tân An, Vĩnh Tân, Thiện Tân và thị trấn Vĩnh An của huyện Vĩnh Cửu; xã Bình Minh, Bắc Sơn, Quảng Tiến của huyện Trảng Bom; xã Long Đức, An Phước ở huyện Long Thành. 

Tính từ thời điểm dịch tả lợn châu Phi lây nhiễm vào Đồng Nai ngày 24-4, đến nay tổng số lợn bị nhiễm dịch bệnh phải tiêu hủy tại Đồng Nai đã lên đến hơn 7.000 con, trong đó riêng huyện Vĩnh Cửu đã tiêu hủy trên 6.100 con. 


Ngọc Sơn