Bộ GD&ĐT cho biết, căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009; Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014, Bộ GD&ĐT có ý kiến như sau: Trong trường hợp trường Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam) tổ chức đào tạo đầy đủ chương trình theo Quyết định số 92/2004/QĐ-BVHTT ngày 01/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp thì Học viện Múa Việt Nam cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh theo thẩm quyền. Bộ GD&ĐT đồng ý để Học viện Múa Việt Nam được in phôi bằng và in bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành. 

Học sinh, sinh viên Học viện Múa Việt Nam sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp. Ảnh minh họa.

Bộ GD&ĐT đồng ý để Học viện Múa Việt Nam cấp giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong trường hợp học sinh đã hoàn thành chương trình theo quy định tại Thông tư 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Ban hành Quy định khung trung cấp chuyên nghiệp. 

Bộ GD&ĐT đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Học viện Múa Việt Nam triển khai thực hiện các nội dung trên để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Hội phụ huynh của 325 học sinh từ K40 đến K43 đang học hệ Trung cấp và học viên từ K2 đến K6 đang học hệ Cao đẳng tại Học viện Múa Việt Nam đã đồng loạt "kêu cứu" về vấn đề liên quan đến đào tạo văn hóa và cấp bằng cho học viên tại Học viện. 

Theo các phụ huynh, mặc dù cuối năm lớp 9, kết thúc bậc học THCS, Học viện Múa Việt Nam đều tổ chức cho các học sinh đạt yêu cầu tiếp tục được đào tạo vào lớp 10. Sau khi học hết lớp 12, Học viện Múa Việt Nam tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT với các môn Văn - Lịch sử - Địa lý và Chính trị. 

Tuy nhiên, kì thi này không có giá trị pháp lý. Là trường nghệ thuật đặc thù, có thể đề xuất việc xét tốt nghiệp THCS cho học sinh nhưng Học viện Múa Việt Nam không có sự phối hợp với Phòng GD&ĐT trên địa bàn để làm việc này. Trong khi đó, theo quy định, việc liên kết đào tạo văn hóa cho học viên các trường nghề, trên các địa bàn đều có Trung tâm GDNN-GDTX thực hiện việc dạy theo quy định. 

Theo lý giải của Học viện Múa Việt Nam, lý do học sinh học viên không được cấp bằng vì vào ngày 14/12/2017, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ LĐ-TB&XH có quyết định chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với Học viện Múa Việt Nam, theo đó, nhà trường chỉ được đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp, không có đào tạo văn hóa.

Mặc dù vậy, do sơ xuất, từ năm 2017 Học viện Múa Việt Nam không liên kết với các cơ sở đào tạo văn hóa đủ điều kiện mà vẫn tự tiếp tục đào tạo bình thường như trước đây và không thông báo tới phụ huynh học sinh. Hậu quả toàn bộ học sinh phổ thông học tại Học viện Múa Việt Nam không có mã định danh được theo dõi trong phần mềm quản lý giáo dục của Sở GD&ĐT Hà Nội, dẫn tới việc tất cả các học sinh này không được cấp bằng tốt nghiệp THCS, THPT.

Để đảm bảo quyền lợi cho các học sinh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi Bộ GD&ĐT về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo THCS, THPT và cấp bằng tốt nghiệp TCCN tại Học viện Múa Việt Nam. 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét, cho phép Học viện Múa Việt Nam được cấp Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh đã hoàn thành Chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp và đạt kết quả theo quy định tại kỳ thi chuyển giai đoạn của Học viện. Cấp Giấy chứng nhận hoàn thành các môn văn hoá THPT trong Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp, nhóm ngành Múa cho học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Học viện Múa Việt Nam.

 

Huyền Thanh-Ngọc Nguyễn