Theo đó, các hoạt động tình nguyện mùa Đông 2016 và mùa Xuân tình nguyện 2017 được triển khai tại các khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung, các địa phương biên giới, hải đảo và hoạt động tình nguyện tại chỗ,... nhằm thu hút đông đảo hội viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia các hoạt động thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm, rét hại..., góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới...

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo Chiến dịch thanh niên tình nguyện thành phố tặng cờ thi đua cho sáu tập thể; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen cho 14 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè vừa qua.

Văn Thịnh