Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống COVID-19.

Nội dung công văn nêu rõ, TP đồng ý với đề xuất của liên sở về việc cho học sinh trở lại trường từ ngày 2/3 (thứ Ba).

TP cũng đồng ý với đề xuất về việc cho sinh viên, học viên trở lại trường từ ngày 8/3 (thứ Hai).

Thành phố yêu cầu các sở ngành liên quan hướng dẫn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường.

Trước đó, từ ngày 15/2, TP Hà Nội có quyết định cho học sinh, sinh viên học trực tuyến đến ngày 28/2 nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.


C.Linh