Ngày 22/2, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: UBND TP đã có công văn thống nhất cho trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên duy trì dạy và học tại nhà, học trực tuyến đến hết tháng 2. Học sinh trở lại trường vào ngày 1/3, theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai, thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tổ chức tiêu độc, khử trùng trường lớp trước khi đón trẻ mầm non, học sinh trở lại trường.

Trường hợp đến ngày học sinh tập trung, dịch bệnh có diễn biến phức tạp, nguy hiểm thì thành phố sẽ điều chỉnh thời gian phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Cù Dzĩnh