Số công dân này sẽ được theo dõi, cách ly trong 14 ngày tại Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình, thuộc Tổ 14 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình. 

Công tác chuẩn bị cơ sở cách ly người từ vùng dịch COVID-19 về.

Tại buổi kiểm tra cơ sở cách ly, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh yêu cầu với tinh thần chống dịch như chống giặc của Chính phủ, các ngành chức năng của tỉnh theo nhiệm vụ đã được phân công, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức cách ly người từ vùng dịch trở về và triển khai các biện pháp phòng chống dịch đúng yêu cầu của cơ quan chuyên môn, bảo đảm tốt nhất có thể điều kiện sinh hoạt, ăn ở cho người dân. 

Địa điểm cách ly là Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình

Cùng với đó cần thực hiện bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch theo quy định. Các cấp, các ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm quản lý, giám sát, tổ chức theo dõi chặt chẽ công dân trong tỉnh từ vùng dịch trở về để triển khai các biện pháp phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất. 

Ngay từ đầu tháng 2/2020, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hòa Bình đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên nhằm chủ động về mọi mặt, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia phòng chống dịch, chỉ huy điều hành thống nhất và bảo đảm an toàn.

Ngô Thủy