120 tình nguyện viên nòng cốt sẽ xuyên suốt đoàn hành trình và khoảng 15.000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ, phối hợp tổ chức tại các địa phương.

Các hoạt động chính được thực hiện là: Tổ chức hơn 20 đêm Gala văn nghệ, tổ chức hơn 20 cuộc tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh và hiến máu tình nguyện đến 500.000 lượt người trên cả nước; vận động khoảng 20.000 người đăng ký hiến máu; phối hợp tổ chức 22 ngày hội hiến máu lớn tại các địa phương, dự kiến tiếp nhận được tối thiểu 17.000 đơn vị máu.

Thanh Hằng