Theo quy trình, thảm cỏ tại các khu vực vườn hoa, công viên, dải phân cách, đảo giao thông được cắt trung bình 18 lần/năm. Mức giá duy trì cây cảnh, thảm cỏ được đưa ra trong quy định mới của Hà Nội, tối đa 9.400 đồng/m²/tháng và thấp nhất 1.500 đồng/m²/tháng. 

Để thảm cỏ xanh, sạch, đảm bảo mỹ quan, Hà Nội cũng đề ra yêu cầu thường xuyên bố trí người nhổ cây cỏ dại, nhặt quét rác trên bãi cỏ. 

Việc tưới nước cũng được quy định cụ thể với trung bình 138 lần/năm, lượng nước tưới 5 lít/m²/lần. Số lần tưới nước, lượng nước tưới và thời gian tưới phụ thuộc vào từng vị trí, điều kiện thời tiết. Thành phố cũng giảm 40% kinh phí đặt hàng thường xuyên lĩnh vực duy trì công viên cây xanh.

C.L.