Đây là lần đầu tiên trong năm 2016 và là lần thứ 51 tính từ đầu năm 2010 đến nay Sở TT&TT Hà Nội có văn bản đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ với các thuê bao điện thoại vi phạm quy định về quảng cáo rao vặt, gây mất mỹ quan đô thị.

Lãnh đạo Sở TT&TT Hà Nội cũng yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 1-2-2016.

H.T.