Theo Bộ GD&ĐT, trong những ngày gần đây, một số Sở GD&ĐT đã nhận được tài liệu do Công ty cổ phần đầu tư phát triển và hỗ trợ giáo dục Việt Nam gửi theo đường bưu điện về việc bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật trong nhà trường.

Tuy nhiên, cả 2 văn bản trên đều có dấu hiệu giả mạo chữ ký và nghi sử dụng con dấu giả của Bộ GD&ĐT để nhằm bán sách.

Do đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT không thực hiện Văn bản số 1975 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển và hỗ trợ giáo dục Việt Nam; khi nhận được các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có dấu hiệu nghi vấn giả mạo cần thông tin ngay về Văn phòng Bộ GD&ĐT để xác thực tính pháp lý và liên hệ với các đơn vị chức năng để kịp thời phối họp, ngăn chặn và có biện pháp xử lý.

H.T.