Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 21.959 giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở; chi nhánh các quận, huyện, thị xã cấp 21.140 giấy chứng nhận. Tuy vậy, hiện nay, trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn đọng gần 216.000 thửa đất chưa được cấp sổ đỏ.

Trong đó, có 63.255 thửa đất các hộ gia đình chưa thực hiện kê khai đăng ký; 144.011 thửa đất vướng mắc khó khăn bởi các quyết định của các cơ quan nội chính; 8.700 thửa đất của các tổ chức sử dụng đất vướng mắc bởi việc sắp xếp cơ sở nhà đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, tại các dự án phát triển nhà ở, vẫn còn 38.111 căn hộ chưa được cấp sổ đỏ do chủ đầu tư chưa thực hiện kê khai cấp giấy chứng nhận.

K.Vy