Hiện trên tuyến quốc lộ 20, trạm thu phí của dự án nâng cấp quốc lộ này qua TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng nhưng lại đặt trạm thu phí trên địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, gây bức xúc cho người dân địa phương. 

Trạm thu phí Tân Phú.

Cụ thể, dự án sửa chữa, nâng cấp, mở rộng một số đoạn thị trấn trên quốc lộ 20 từ km76 đến km 206 được Bộ Giao thông vận tải triển khai theo hình thức BOT. Dự án sử dụng trạm thu phí Bảo Lộc và Trạm thu phí Định Quán từ năm 2013. 

Sau đó Trạm thu phí Định Quán được dời về km74+760 thuộc địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Ngày 1-7-2016, trạm thu phí Bảo Lộc đã dừng thu phí và bàn giao tài sản cho Cục quản lý đường bộ IV. Thế nhưng, thời điểm hiện tại trạm thu phí đường bộ Tân Phú dù không nằm trong phạm vi dự án BOT này vẫn tồn tại, thu phí để hoàn vốn dự án sửa chữa, nâng cấp, mở rộng một số đoạn thị trấn trên quốc lộ 20 là không phù hợp. 

Từ thực tế này, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, di dời trạm thu phí Tân Phú về vị trí phù hợp, tránh việc các phương tiện không đi qua dự án nhưng vẫn phải mua giá sử dụng đường bộ khi qua trạm thu phí Tân Phú. 

Ngoài ra, dự án BOT nâng cấp, mở rộng quốc lộ 51 đang vận hành 3 trạm thu phí để hoàn vốn đầu tư đặt tại km 11, 28, 65 hiện cũng xảy ra tình trạng bất hợp lý do phương tiện từ đầu đến cuối dự án phải mua vé đến hai lần tại trạm km 11 và trạm km 65, còn tại trạm km 28 có nhiệm vụ soát vé cho trạm km 11. Do đó, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, xem xét điều chỉnh theo hướng giảm trạm thu phí.

Ngọc Sơn