Theo thông tin của Kiểm lâm tỉnh Gia Lai và cơ quan hiện nuôi giữ gấu, cá thể gấu này đã được nuôi nhốt tại đây khoảng 15 năm từ khi là gấu con với mục đích làm cảnh. Số liệu thống kê mới nhất từ Cục Kiểm lâm, đây là cá thể gấu cuối cùng được nuôi nhốt trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai, thông tin này cũng được chi cục Kiểm lâm Gia Lai xác nhận. 

Gấu ngựa này sẽ di chuyển trên quãng đường dài hơn 1.000km về Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam.

Đây là một chuyến cứu hộ đặc biệt - chuyến cứu hộ đầu tiên mà các khâu thực hiện tại hiện trường đều được tiến hành hoàn toàn bởi đội ngũ nhân viên người Việt Nam. Để đảm bảo an toàn về kiểm dịch thú y cũng như chấp hành nghiêm quy trình vận chuyển động vật hoang dã, gấu sau cứu hộ sẽ được Chi cục Kiểm lâm Gia Lai và Chi cục Thú y Gia Lai hậu kiểm, kẹp chì niêm phong lồng vận chuyển trước khi rời khỏi địa bàn tỉnh. 

Theo dự tính, đoàn cứu hộ sẽ mất 3 ngày, tương đương với quãng đường dài 1.100 km để di chuyển từ Gia Lai về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Ngay khi đưa về Tam Đảo, gấu sẽ trải qua 45 ngày cách ly trước khi được ghép nhóm và hòa nhập tại các khu bán tự nhiên. Theo thống kê mới nhất của Cục Kiểm lâm Việt Nam, cả nước còn khoảng 500 cá thể gấu nuôi trong các trang trại, trong khi gấu ngoài tự nhiên chỉ còn vài trăm cá thể. 

Tổ chức Động vật Châu Á đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhằm đưa các cá thể này về các cơ sở cứu hộ; hướng tới chấm dứt 100% số trại gấu còn lại trên địa bàn cả nước, lộ trình từ 2017 tới 2022.

CL