Tại buổi gặp mặt, các đại biểu và gần 300 CCB đã ôn lại truyền thống vẻ vang của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 giải phóng Miển Nam, thống nhất đất nước; đồng thời khẳng định, tinh thần trách nhiệm của CCB trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung, địa phương nói riêng. 

Nhiều CCB đã nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ; tiên phong trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, lãng phí, tiêu cực; vận động và cùng nhân dân xây dựng đời sống văn hóa; tích cực tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền và là những tấm gương sáng, làm chỗ dựa vững chắc cho các cấp ủy, chính quyền trong giai đoạn hiện nay.

Đông đảo các CCB đã đến tham dự

Dịp này, Hội CCB xã Hưng Tây cũng đã ra mắt mô hình "Cựu chiến binh với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" với sự tham gia của đông đảo các thành viên là những cựu chiến binh trên địa bàn. Mô hình đi vào họat động sẽ phối hợp lực lượng Công an tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa phương, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, quy định của địa phương cũng như tích cực tham gia phòng chống tội phạm và TNXH; tăng cường công tác tuần tra, nắm tình hình kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng về ANTT; cảm hóa giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại khu dân cư…

Mô hình ra mắt với hoạt động chặt chẽ của Ban chỉ đạo sẽ góp phần cùng lực lượng công an làm tốt công tác ANTT trên địa bàn, qua đó không chỉ góp phần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động của mỗi CCB trong công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền và lực lượng công an trong đảm bảo ANTT, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT phát sinh trên địa bàn mà còn thể hiện được dù ở đâu, trên cương vị công tác hoặc trở về đời thường các CCB trên địa bàn luôn nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở, nhất là tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; phát triển các mô hình kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh; củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Trọng Tuấn