Hội đã gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với việc tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết TW4, TW5, TW6 (Đại hội XII của Đảng), Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP Hà Nội, Nghị quyết Đại hội XXVII Đảng bộ quận Đống Đa, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cựu chiến binh cụm 14 (quận Đống Đa) tham gia giữ gìn ANTT.

Đã tiến hành đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội. Đã quy hoạch kịp thời đội ngũ cán bộ Hội sát hợp với thực tế, có đủ năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện trước yêu cầu, nhiệm vụ mới!

Đến nay, Hội đã có nhiều cán bộ Hội được tín nhiệm bầu vào chức danh lãnh đạo địa phương, gồm có 109 đảng ủy viên, 1.084 chi ủy viên, 67 đồng chí tham gia công tác chính quyền, 3 đồng chí trong HĐND quận, 151 đồng chí trong HĐND phường và 679 hội viên tham gia đội tự quản, bảo vệ dân phố...

Để duy trì, nuôi dưỡng phong trào, quận Hội đã có nhiều giải pháp động viên kịp thời, tiếp lửa, tiếp sức, tạo động lực, nguồn lực cả tinh thần, vật chất, trong đó có đề nghị Ngân hàng CSXH quận Đống Đa cho hội viên CCB vay vốn quốc gia 22 tỷ 237 triệu đồng, giải quyết việc làm cho trên 1.000 gia đình CCB có vốn kinh doanh, sản xuất, làm dịch vụ, giảm thiểu khó khăn, cải thiện đời sống.

Binh Nhì