Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh đây là dịp để các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân Việt Nam cùng nâng cao nhận thức về vị trí chiến lược, khẳng định thế mạnh, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo chuyển biến trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước về biển, hải đảo. Đồng thời, phát đi thông điệp, cam kết của Việt Nam trong nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ biển, hải đảo và bảo vệ đại dương xanh.

Đại biểu tham dọn vệ sinh môi trường biển trong Lễ phát động.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cấp, ngành, 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển và các địa phương khác trên toàn quốc tích cực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, tiếp tục có các hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và đưa các hoạt độn này trở thành thường xuyên, góp phần thay đổi hành vi, thói quen của mỗi người, giữ gìn môi trường cho chính chúng ta hôm nay và thế hệ mai sau.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long cam kết Quảng Ninh sẽ tiếp tục bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên cũng như môi trường biển nói riêng. 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 tổ chức tại Quảng Ninh có ý nghĩa quan trọng, ngoài tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, hải đảo còn là cơ hội quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển đảo, thu hút đầu tư của tỉnh để phát triển nhanh, bền vững. 

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia hoạt động làm sạch biển, trồng 300 cây phi lao tại khu vực bờ biển.

Văn Huy