Sở Xây dựng cũng đề nghị nghiêm khắc kiểm điểm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót. Giám đốc Sở Xây dựng cũng đã có đề nghị lên UBND TP Hà Nội không cho phép nhà thầu trồng cây xanh trên tuyến này là Công ty Cây xanh Nam Điền tham gia thêm bất kỳ dự án trồng cây xanh nào trên địa bàn Hà Nội.

Đây là kết quả sau khi có thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng phản ánh hiện tượng “cây mới trồng chết khô hàng loạt trên đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm”.

Thực hiện  chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã vào cuộc kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy, có tổng cộng 79 cây bị chết trên tổng số 520 cây trên tuyến đường này. Ngoài ra, có 8 cây chết ngọn; 7 cây còi cọc, chậm phát triển. Số cây sống phát triển bình thường là 426 cây/520 cây.

Tại buổi kiểm tra, đại diện Ban QLDA Thăng Long đã cam kết đôn đốc nhà thầu thu hồi toàn bộ các cây đã chết trước ngày 29-10-2016 để trồng thay thế.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục yêu cầu, chủ đầu tư phải thực hiện việc thu hồi cây đã chết và trồng cây mới trong thời gian sớm nhất có thể, không đợi đến ngày 29-10.

C.Linh