Dự án dạy nghề may ở  Đồng Văn, Hà Giang

Chính phủ Australia dành các khoản viện trợ nhỏ tối đa 60.000 đô la Australia cho các tổ chức phi chính phủ, nhóm cộng đồng và các đoàn thể hoạt động phi lợi nhuận khác để họ có thể thực hiện các dự án phát triển quy mô nhỏ hướng đến mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế cho những cộng đồng kém may mắn. 

Trong năm 2017-2018, Chương trình DAP Hà Nội sẽ ưu tiên những dự án có giá trị lớn, và những dự án có tiếp cận sáng tạo đối với những thách thức phát triển tồn tại trong một thời gian dài. Hạn nhận hồ sơ (trực tuyến) là thứ Sáu ngày 29-9-2017.

Dự án cung cấp mũ bảo hiểm cho học sinh trường tiểu học Nguyễn Trãi, huyện Bắc Quang, Hà Giang

Chương trình Viện trợ DAP Hà Nội mang tính cạnh tranh cao, các đơn đề xuất phải đáp ứng yêu cầu đề ra trong Hướng dẫn Chương trình DAP và tuân thủ yêu cầu trong mẫu đơn đề xuất.

Đề nghị các đơn vị có quan tâm đọc hướng dẫn và điền mẫu đơn trực tuyến, hoặc bản tiếng Anh hoặc bản tiếng Việt, theo đường link  https://dap.smartygrants.com.au/DAPHanoiEnglish2017-18 cho mẫu đơn tiếng Anh; và https://dap.smartygrants.com.au/DAPHanoiVietnamese2017-18 cho mẫu đơn tiếng Việt.

Để biết thêm về Chương trình DAP hoặc hướng dẫn điền hồ sơ trực tuyến, vui lòng liên hệ hội đồng xét duyệt DAP qua email Dap.Hanoi@dfat.gov.au hoặc 024 37740116.

Tiên An