Ngày 21-4 tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, từ ngày 1-11-2015 đến nay (thời gian 6 tháng), thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào và Campuchia mùa khô 2015 - 2016, đội K53 (thuộc Tỉnh đội Kon Tum) đã khảo sát, khai quật trên 1.000 vị trí, đào bới trên 1.500m3 đất đá, cất bốc được 14 hài cốt liệt sỹ (trong đó 9 hài cốt ở Campuchia, và 5 hài cốt ở Lào).

Mùa khô 2014 - 2015, đội K53 (thuộc Tỉnh đội Kon Tum) đã khảo sát, khai quật trên 600 vị trí, đào bới trên 1.200m3 đất đá, cất bốc được 9 hài cốt liệt sỹ (trong đó 6 hài cốt ở Campuchia, 3 hài cốt ở Lào).

N.H.Khôi