Chủ tịch thành phố nhận trách nhiệm

Tại kết luận về xử lý trách nhiệm sau thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn, thay mặt UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu UBND TP để các cơ quan, đơn vị có những thiếu sót, tồn tại trong cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.

Về việc xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND thành phố phụ trách trực tiếp việc cải tạo thay thế cây xanh: UBND thành phố thống nhất với nội dung kiểm điểm và yêu cầu Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, UBND thành phố  đã thông báo nội dung kết luận thanh tra và nội dung kiểm điểm trách lãnh đạo UBND thành phố tới ông Nguyễn Văn Khôi, nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố (đã nghỉ hưu) trong việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt đề án cải tạo và thay thế cây xanh giai đoạn 2014-2015.

Nhiều cán bộ Hà Nội bị kỷ luật liên quan đến việc thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh. Ảnh minh họa.

UBND TP phê bình tập thể Ban giám đốc Sở Xây dựng và yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với UBND thành phố trong xây dựng, phê duyệt đề án và công tác tổ chức triển khai thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.

Cụ thể, UBND thành phố đồng ý với những nội dung ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã kiểm điểm và yêu cầu ông Dục nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với UBND thành phố  và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc quản lý.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Ban giám đốc Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

UBND thành phố  phê bình tập thể lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh, đồng thời yêu cầu ông Đỗ Ngọc Hoàng, Chủ tịch hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc với trách nhiệm của người đứng đầu, phụ trách chung. UBND thành phố  cũng thống nhất mức kỷ luật khiển trách đối với 2 cán bộ Công ty này là ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty Công viên cây xanh-trực tiếp tham gia việc cải tạo, thay thế cây xanh ông Cao Quang Đại, Giám đốc Xí nghiệp quản lý cắt sửa cây xanh.

Nâng mức kỷ luật nhiều cán bộ

Thông báo của UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, nhiều cán bộ từ cấp Phó Giám đốc Sở trở xuống đã kiểm điểm, nhận hình thức kỷ luật nhưng lãnh đạo TP vẫn “áp” kỷ luật ở mức cao hơn.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Hoàng Nam Sơn tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách; UBND thành phố  quyết định xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo, không giao phụ trách lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong đó có lĩnh vực quản lý cây xanh, công viên, vườn hoa.

Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm (Sở Xây dựng) Trần Trọng Hiếu tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo, đồng thời chuyển công tác làm Phó giám đốc Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị nhưng không giao phụ trách công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. Tuy nhiên, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức giáng chức.

Phó trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm (Sở Xây dựng) Trịnh Văn Lý tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. UBND thành phố  yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức giáng chức.

Trưởng phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Trần Ngọc Hùng tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. UBND thành phố  yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức giáng chức.

Phó giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng) Bùi Ngọc Hòa tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng) tự kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trước lãnh đạo Sở Xây dựng và UBND thành phố , tuy nhiên UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách.

Ông Lê Trung Ngọc, nhân viên Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm tự kiểm điểm và đề nghị được chấm dứt hợp đồng lao động. UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý buộc thôi việc.

Ngọc Yến