Được biết, rừng đặc dụng (hơn 500 ha) ở huyện Tuyên Hóa hiện có 11 đàn Voọc đen gáy trắng với trên 160 cá thể, trong đó ở xã Thạch Hóa ở các điểm như Hung Sú, khe Nước Lặn, Giàn Vượn, Cây Gạo có 7 đàn với số lượng khoảng 100 cá thể; xã Đồng Hóa ở các điểm miếu Tam Quan, Trung Đàn 18 có 4 đàn với số lượng khoảng trên 60 cá thể. 

Voọc đen gáy trắng quý hiếm ở Tuyên Hóa.

Voọc gáy trắng ở Tuyên Hóa là loài linh trưởng đặc hữu của vùng núi đá vôi Việt Nam nằm trong nhóm IB thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm có trong Sách Đỏ thế giới IUCN và Việt Nam. 

Để đàn Voọc được an toàn, tránh việc bị săn bắt, tỉnh Quảng Bình sẽ sớm có các giải pháp cụ thể như: Tuyên truyền về việc bảo vệ đàn Voọc đến tận mỗi hộ gia đình sinh sống ở vùng đệm khu vực rừng đặc dụng; nâng cao đời sống cho người dân vùng đệm; có cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân bảo vệ đàn Voọc; xử lý nghiêm các cá nhân xâm hại đến Voọc; giảm áp lực vào rừng, giảm sự săn bắn trái phép động vật hoang dã, phát nương làm rẫy hạn chế khu vực sinh sống của Voọc…

Hiện nay, đàn Voọc quý hiếm ở Tuyên Hóa vẫn do hàng chục người dân sinh sống trên địa bàn tự nguyện bảo vệ nhiều năm qua. 

Nhiều người dân địa phương cho rằng: để giúp đàn Voọc sinh trưởng tốt và tránh bị săn bắt, tỉnh Quảng Bình cần sớm thành lập khu bảo tồn Voọc để có giải pháp bảo vệ Voọc thực sự hữu hiệu.

Sông Lam